Centrum Usług Opiekuńczych POMOCNA DŁOŃ
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35, gabinet 38 (budynek Przychodni Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego)

Ewa Karolak - Główny Koordynator
tel. 602 555 339; mail: karolawe@gmail.com
                                        NOWOŚĆ
        
                     Fizykoterapia: elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia i magnetoterapia już od
                                                          teraz w domu Pacjenta.

                                                         

          Pracujemy na PhysioGo 701I urządzeniu najnowszej generacji do fizykoterapii mobilnej i stacjonarnej.
                 
                Jeśli Twoj lekarz zlecił Ci fizykoterapię, a czekanie na swoją kolej z NFZ pół roku lub dłużej
                                             jest niemożliwe, to skontaktuj się z nami.
          Ulżymy Twojemu cierpieniu i zrobimy to w Twoim domu w czasie najodpowiedniejszym dla Ciebie.

                                                 
                                              Bez bólu, czekania i kolejek.

Centrum Usług Opiekuńczych
POMOCNA DŁOŃ

specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu domowej opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi, a także opieki na oddziałach szpitalnych.
Naszym celem jest niesienie pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym, poprzez stworzenie im warunków do spędzenia „jesieni życia” lub trudnego czasu choroby czy rekonwalescencji wśród troskliwych i życzliwych im osób we własnym domu.


Nasze motto brzmi:

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością"
Jan Paweł II

KIM JESTEŚMY


Nasze opiekunki i rehabilitanci to osoby wyjątkowo cierpliwe, wyrozumiałe, ciepłe, zaradne, wykwalifikowane, z doświadczeniem w pracy, dobrze nawiązujące kontakt z Podopiecznymi: osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi.

Rekomendujemy opiekunki w różnym wieku, z doświadczeniem, dokładnie przez nas sprawdzone, posiadające zweryfikowane przez nas referencje z poprzednich miejsc pracy.


JAK PRACUJEMYUsługi świadczone są w miejscu zamieszkania Podopiecznego lub na oddziale szpitalnym jeśli występuje taka potrzeba.

Czas świadczenia usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb. Pracujemy w systemie godzinowym, weekendowym, świątecznym, nocnym a także 24 godzinnym.

Usługi rehabilitacyjne trwają pełne 60 minut.


NA JAKIM TERENIE ŚWIADCZYMY USŁUGINasze opiekunki i rehabilitanci pracują na terenie miasta Elbląga oraz okolicznych powiatów.

Współpracujemy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, które w trudnych sytuacjach finansowych naszych Podopiecznych wspomagają usługi opiekuńcze.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNKI
 • toaleta podopiecznego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych,
 • podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
 • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety chorego, utrzymanie pomieszczeń chorego w czystości,
 • wspieranie edukacyjno-terapeutyczne, spacery, podtrzymywanie zainteresowań chorego,
 • pomoc w czynnościach domowych takich jak: pranie, sprzątanie, odkurzanie, robienie zakupów,
 • pomoc w sprawach urzędowych (ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy, bank, poczta),
 • towarzyszenie podczas wizyt lekarskich,
 • i wszystkie inne czynności wynikające z aktualnej potrzeby.
Ceny naliczane są godzinowo i uzależnione od zakresu świadczonych usług oraz ilości godzin.
  Najniższa stawka wynosi
  12zł/godz; najwyższa 23zl/godz.

  Za usługi świadczone w dni ustawowo wolne od pracy należy doliczyć 30%.


  ZAKRES USŁUG REHABILITACYJNYCH

  • usprawnianie po udarach, wylewach,
  • usprawnianie po mastektomii,
  • rehabilitacja przyłóżkowa  zapobiegająca odleżynom i zanikom mięśni
  • rehabilitacja po złamaniach, endoprotezie
  • usprawnianie osób długotrwale leżących
  Copyright Nazwa.pl